” BioSilk ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” 
จะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับสินค้าแล้ว
  กรุณาแจ้งข้อมูลผ่าน Inbox ในช่องทาง Facebook ตามลิ้งก์ด้านล่าง
  https://www.facebook.com/BiosilkStayHealthy/

กิจกรรมชั้นที่ 2 รีวิวเพิ่ม
ลุ้นรับ กิฟต์เซ็ท BioSilk มูลค่ากว่า 500 บาท

 • ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง ใช้ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk รุ่นใดก็ได้
 • รีวิวผ่าน Facebook ของคุณ ตั้งสถานะ Public
 • ไม่จำกัดรูปแบบการรีวิว สามารถแนบภาพถ่าย หรือคลิป VDO ได้
 • ถ่ายภาพรีวิวของคุณ แจ้งมาทาง Inbox เพจ BioSilk
  www.facebook.com/BiosilkStayHealthy
 • 25 รีวิวที่ได้รับคัดเลือกให้แชร์มาที่เพจ
  รับไปเลยกิฟต์เซ็ท ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk มูลค่า 565 บาท
 • ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม  2562

” BioSilk ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” 
จะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด

สำหรับลูกค้าที่ได้รับสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งข้อมูลผ่าน Inbox ในช่องทาง Facebook ตามลิ้งก์ด้านล่าง https://www.facebook.com/BiosilkStayHealthy/

กิจกรรมชั้นที่ 2 รีวิวเพิ่ม
ลุ้นรับ กิฟต์เซ็ท BioSilk มูลค่ากว่า 500 บาท

 • ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง ใช้ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk รุ่นใดก็ได้
 • รีวิวผ่าน Facebook ของคุณ ตั้งสถานะ Public
 • ไม่จำกัดรูปแบบการรีวิว สามารถแนบภาพถ่าย หรือคลิป VDO ได้
 • ถ่ายภาพรีวิวของคุณ แจ้งมาทาง Inbox เพจ BioSilk
  www.facebook.com/BiosilkStayHealthy
 • 25 รีวิวที่ได้รับคัดเลือกให้แชร์มาที่เพจ
  รับไปเลยกิฟต์เซ็ท ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk มูลค่า 565 บาท
 • ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม  2562

Start typing and press Enter to search