เรื่องจริงของ BioSilk

ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk

01 FACTORY
AND QUALITY CONTROL

Manufacture equipments:
There are at present 13 high speed production lines. Production workshop routines are divided into individual and line-tracking packaging for a smooth output. Production capacity has reached 1.5 billion pieces/year and production worth is 200 million yuan/year.

about04

โรงงานและเครื่องจักรในการผลิต

เรามุ่งมั่นในการผลิตผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพดีต่อผู้บริโภคมากที่สุด ปัจจุบันเรามี 13 สายการผลิตคุณภาพความเร็วสูง โดยแบ่งเป็นเครื่องจักรในการผลิต และเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่มีกำลังการผลิตสูงมากถึง 1.5 พันล้านชิ้น / ปี มีมูลค่าการผลิตกว่า 200 ล้านหยวน / ปี

about04
qc2

02 QUALITY CONTROL

A glance at workshops: 
Installed with central air-conditioning and air-purifying system,working environment and hygenic conditions are up to the highest international standards; the complete seal-off structure at the workshops coupled with the position switched air curtains and electric doors at the staff and logistics access areas are safety measures in denying intrusion by insects.

การควบคุมคุณภาพในการผลิต

ภายในโรงงานเรามีการควบคุมอุณหภูมิ มีระบบฟอกอากาศ และมีการทำงานในระบบปิดมีการตรวจสอบคุณภาพของคนทำงาน และสิ่งแปลกปลอมต่างๆให้ได้มารตรฐานสูงสุดในการผลิต

qc2

03 Laboratories
quality control

Laboratories are fully equipped to carry out different physical, chemical and microbiological tests on all raw materials, semi-finished products, finished products, environment, equipments and personnel.

ห้องปฏิบัติการคุณภาพ

ภายในห้องปฏิบัติการเรามีอุปกรณ์ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินการตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดก่อนส่งมอบไปถึงผู้บริโภค

Start typing and press Enter to search