เรื่องจริงของ BioSilk

ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ

BioSilk

01 โรงงาน
และเครื่องจักรในการผลิต

เรามุ่งมั่นในการผลิตผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพดีต่อผู้บริโภคมากที่สุด ปัจจุบันเรามี 13 สายการผลิตคุณภาพความเร็วสูง โดยแบ่งเป็นเครื่องจักรในการผลิต และเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่มีกำลังการผลิตสูงมากถึง 1.5 พันล้านชิ้น / ปี มีมูลค่าการผลิตกว่า 200 ล้านหยวน / ปี

about04

โรงงานและเครื่องจักรในการผลิต

เรามุ่งมั่นในการผลิตผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพดีต่อผู้บริโภคมากที่สุด ปัจจุบันเรามี 13 สายการผลิตคุณภาพความเร็วสูง โดยแบ่งเป็นเครื่องจักรในการผลิต และเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่มีกำลังการผลิตสูงมากถึง 1.5 พันล้านชิ้น / ปี มีมูลค่าการผลิตกว่า 200 ล้านหยวน / ปี

about04
qc2

02 การควบคุมคุณภาพ
ในการผลิต

ภายในโรงงานเรามีการควบคุมอุณหภูมิ มีระบบฟอกอากาศ และมีการทำงานในระบบปิดมีการตรวจสอบคุณภาพของคนทำงาน และสิ่งแปลกปลอมต่างๆให้ได้มารตรฐานสูงสุดในการผลิต

การควบคุมคุณภาพในการผลิต

ภายในโรงงานเรามีการควบคุมอุณหภูมิ มีระบบฟอกอากาศ และมีการทำงานในระบบปิดมีการตรวจสอบคุณภาพของคนทำงาน และสิ่งแปลกปลอมต่างๆให้ได้มารตรฐานสูงสุดในการผลิต

qc2

03 ห้องปฏิบัติการ
คุณภาพ

ภายในห้องปฏิบัติการเรามีอุปกรณ์ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินการตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดก่อนส่งมอบไปถึงผู้บริโภค

ห้องปฏิบัติการคุณภาพ

ภายในห้องปฏิบัติการเรามีอุปกรณ์ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินการตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดก่อนส่งมอบไปถึงผู้บริโภค

Start typing and press Enter to search