หมอยา..ชวนเปิดตำรับ “ใบหนาด” สมุนไพรที่ดีสำหรับน้องสาว

 In Uncategorized @th

หมอยาชวนเปิดตำรับ ใบหนาด” พูดถึงใบหนาด ใครๆก็ต้องนึกถึงผี แต่สรรพคุณเรื่องนี้แม้แต่หมอทองเอกก็ไม่ได้กล่าวถึง แต่ที่แน่ๆ ตั้งแต่สมัยเก่าก่อน ไม่ว่าจะเป็นหมอยาชนชาติไหน ถ้าพูดถึงใบหนาด รับรองได้เลยไม่มีหมอยาคนไหนไม่รู้จักแน่นอน และที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ คือตำรับยาของหมอยาที่ใช้ ใบหนาดไปช่วยดูแลสุขอนามัยของผู้หญิง

ใบหนาด ช่วยดูแลสุขอนามัยของผู้หญิงได้อย่างไรนะ

 1. สรรพคุณช่วยขับประจำเดือน (ใบ) ใช้เป็นยาแก้มุตกิด ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติ (ใบ,รากและใบ) ในชวาจะใช้น้ำคั้นหรือน้ำต้มจากใบหรือจากราก นำมากินเป็นยาแก้ประจำเดือนออกมากผิดปกติ (ใบ, ราก)
 2. ใบใช้เป็นส่วนผสมในยาสมุนไพรอาบเพื่อรักษาอาการผิดเดือนสำหรับสตรีหลังการคลอดบุตร โดยใช้ใบหนาดร่วมกับใบเปล้าหลวง และใบหมากป่า ชาวลั้วะจะใช้รากนำมาต้มในน้ำผสมกับรากเปล้าหลวง ใช้เป็นยาห่มรักษาอาการผิดเดือน (ราก, ใบ)
 3. ชาวเมี่ยนจะใช้ใบหนาดอ่อนนำมาต้มกับน้ำร่วมกับ ใบช่าน ใบเดื่อฮาก ใบก้านเหลือง ใบฝ่าแป้ง ว่านน้ำเล็ก เครือไฮ่มวย ต้นถ้าทางเมีย ต้นสามร้อยยอด ลำต้นป้วงเดียตม ให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟอาบเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น (ถ้าหาไม่ครบก็ให้ใช้เท่าที่หาได้) (ใบ)
 4. ตำรับยาแก้ปวดประจำเดือน ให้ใช้รากหนาด 30 กรัม และเอี๊ยะบ๊อเช่า 18 กรัม นำมารวมกันต้มกับน้ำกิน (ราก)

นี่แค่สรรพคุณบางส่วนของสมุนไพรอย่างใบหนาด ยังมีสรรพคุณอีกหลายประการที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ใบหยาดเป็นสมุนไพรที่ดีขนาดนี้ ผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk จึงเลือกใบหนาดมาเป็นส่วนหนึ่งของสมุนไพร ที่ใช้เป็นส่วนผสมที่มีในผ้าอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้หญิงทุกคน

5 สมุนไพรที่มีในผ้าอนามัยเพื่อสุขภาพ BioSilk


 

เอกสารอ้างอิง

 1. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  “หนาดใหญ่”.
  www.phargarden.com.
 2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  “หนาด”.
  www.thaicrudedrug.com.
 3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง, สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์กรมหาชน).  “หนาดใหญ่, หนาดหลวง”.  อ้างอิงใน : หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์).
  eherb.hrdi.or.th.  
 4. มูลนิธิหมอชาวบ้าน. นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 17 คอลัมน์ : อื่น ๆ.  (ภก.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ). “หนาดใหญ่และผักหนาม”.
  www.doctor.or.th.  

 

Start typing and press Enter to search